Privacy verklaring van de prijsvragen die door OneDream B.V. worden georganiseerd

OneDream B.V. acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. OneDream B.V. organiseert onder verschillende handelsnamen prijsvragen en is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking i.v.m. deze prijsvragen. Het ledenbestand van OneDream B.V. is aangemeld bij het Collega Bescherming Persoonsgegevens onder meldingsnummer m1601398. Wij houden ons ook aan de DDMA codes zoals deze zijn opgesteld door de branchevereniging DDMA. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Onder “website” wordt in deze privacy verklaring verstaan alle websites waar u kunt deelnemen aan een prijsvraag die is georganiseerd door OneDream B.V.

Vastleggen en verwerking van gegevens

Door het gebruiken van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens kunnen zowel op actieve als passieve wijze worden verstrekt. Actief verstrekte gegevens zijn de gegevens die u zelf op de website invult of bijvoorbeeld per e-mail naar ons toestuurt. Daarnaast worden er op de websites gegevens automatisch opgeslagen, soms zonder dat u zich daarvan bewust bent. In dat geval gaat het om passief verstrekte gegevens. In deze privacy verklaring vindt u welke passief en actief verstrekte gegevens precies worden verwerkt en voor welke doeleinden.

Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. U kunt ook zelf vragen om inzage, wijziging of verwijdering van gegevens. Zie hiervoor de contactgegevens onderaan deze privacy verklaring. Om misbruik en/of fraude te voorkomen, vragen wij u bij een dergelijk verzoek wel altijd om u adequaat te identificeren.

Prijsvragen

Indien u mee wilt doen aan een van onze prijsvragen, vragen wij u om een aantal persoonsgegevens, zoals uw naam, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum. Wij gebruiken deze gegevens om contact met u op te nemen indien u een prijs gewonnen heeft. Indien u een prijs wint, wordt uw naam bovendien opgenomen in de lijst met winnaars op onze website en in onze nieuwsbrief.

Verdere verwerking persoonsgegevens/commerciële e-mails

Uw gegevens gebruiken wij verder voor het doen van marktonderzoek en marketingactiviteiten, direct marketing en voor het verzenden van commerciële e-mails.

U heeft het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketingactiviteiten. In dat geval wordt de desbetreffende verwerking van uw gegevens per direct beëindigd en ontvangt u geen commerciële e-mailberichten meer van ons of van onze partners. U kunt gebruik maken van uw recht op verzet door contact op te nemen via de contactgegevens die te vinden zijn onderaan deze privacy verklaring.

Wij of onze partners sturen u slechts commerciële e-mailberichten indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. Deze toestemming geeft u uitdrukkelijk doordat u met ons een overeenkomst tot deelname aan de prijsvraag aangaat. Bij het tot stand komen van deze overeenkomst wordt duidelijk kenbaar gemaakt dat uw toestemming voor het sturen van commerciële e-mailberichten door ons of door onze partners naar het door u opgegeven e-mailadres onderdeel is van de overeenkomst tot deelname aan de prijsvraag. Daarnaast kunnen er relevante advertenties op Social Media (Facebook) en Search (Google) worden getoond, ook wel audience targeting.

Voordat u deel kunt nemen aan de prijsvraag wordt duidelijk aan u kenbaar gemaakt welke van onze partners commerciële e-mailberichten naar u kunnen sturen nadat u deel heeft genomen aan de prijsvraag.

Iedere nieuwsbrief of andere commerciële e-mail bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Nadat u zich heeft afgemeld worden geen commerciële e-mailberichten meer naar u gestuurd en worden en geen advertenties meer getoond via social media of search.

E-mail

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Google Analytics

Op onze website maken wij gebruik van Google Analytics, om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina's van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Wij maken met name gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u deelneemt aan een prijsvraag.

Websites van derden

Deze privacy verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacy verklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen privacy verklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Vragen over onze privacy verklaring of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde richten aan:
OneDream B.V.
Stationsplein 12-1
1211EX Hilversum
e-mail: info@onedream.nl
Wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 02083806